Sprek voksen

60+ Trening Her på vårt senter har aldersgruppen 60+ en Sterk posisjon.

Med Godt Voksen mener vi menn og kvinner som befinner seg i aldersgruppen over 60 år. Ofte ser man at denne gruppen blir ignorert eller nedprioritert av de som driver treningssenter. Det er aldri for sent å begynne å trene. Tvert i mot. For mange godt voksne vil helsegevinsten av å begynne å trene være større enn for yngre. Vi har dyktige treningsveiledere som jobber med å legge til rette trening på et nivå som alle kan gjennomføre. Timeplanen vår gjenspeiler dette.

En stor del av våre gruppetimer er tilrettelagt for godt voksen gruppen. Vi mener at det er viktig at trening skal være lystbetont.

Vi har derfor minst like stort fokus på det sosiale, både før, under og etter trening

Sprek voksen