Bedrift Trening/event

EN FRISKERE BEDRIFT ! Ønsker du at din bedrift skal ha sunne og energiske medarbeidere?
Vi tilbyr en bedrifts-avtale som gjelder alle tilsette som ønsker å trena, uansett – form, alder, kjønn og familiesituasjon. TRENING GJØR DINE MEDARBEIDERE GLAD!
Betre fysisk form skaper bedre resultat for din bedrift. Undersøkingar viser ikkje berre at sjukefråveret går ned, og at du dermed sparer utgifter til sjukepengar og eventuelle vikarar, men òg at produktiviteten aukar.

Vi legger opp spesielle treningsprogram og terapeutiske behandlingar for dine tilsette, enkeltvis eller saman i grupper, anten det er snakk om aerobictimar, spinning, kondisjon eller styrketrening, eller ulike SPA-behandlingar. Men ingen bedrifter er like! Talet på tilsette varierer, det same gjer interessa og treningsviljen. Av den grunn er det umulig å si «dette er vårt tilbod til din bedrift», utan først å snakka om det. Med en bedriftsavtale er det også andre fordelar, som til eksempel: Du og dine tilsette kan ta med forretningskollegaer på trening. Bedrifta di kan leggja arrangement til senteret vårt, anten det er «Kick Off», motivasjonskurs, kunde-seminar, eller rett og slett eit sprekare julebord. Dine tilsette kan få eigne kurs, eller spesialtimar med eigen instruktør, og læra meir om aerobic, spinning,styrke, kosthald, eller andre emne. Me kan arrangera spesielle aktivitetar for dei tilsette sine born, medan dei vaksne trenar.
Trening og velvære skaper nemleg overskudd og trivsel, og med vårt tilbod også fellesskap og samhold i bedriften. Er du interessert i bedriftsavtale ta kontakt med oss på E post : resepsjon@sport-treff.no

Bedrift Trening/event