Alena Kazantseva

Instruktør og personlig trener

Mine gruppetimer:

Alena Kazantseva

Dance4joy/Zumba mix
18:10 - 18:55

Alena Kazantseva

Mobilitets trening/Stretch
18:20 - 18:40

Alena Kazantseva

Kondisjon-styrke interval Hiitcage
09:30 - 10:00

Alena Kazantseva

Pilates –Stretch & relax
10:05 - 10:35

Alena Kazantseva

SykkelXpress
09:15 - 09:45

Alena Kazantseva

Kondisjon-styrke interval Hiitcage
09:50 - 10:20