03 Mar 2023

VIKTIG MELDING TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER VEDR STENGT TRENINGSSENTER

Hei.

Samtlige personer som har avtale om trengingsabonnement hos Sports Treff AS informeres herved om at det er åpnet konkurs hos Sports Treff AS, og at boet ikke vil tre inn i avtalene om treningsabonnement, jfr. deknl. § 7-3. Avtalene er derfor sagt opp med umiddelbar virkning.

 

Eventuelle krav dere mener å ha mot selskapet kan meldes til bostyrer Eline Aarskog på epost aarskog@advokatene.no

 

Ta kontakt med bostyrer Eline Aarskog på overnevnte epost, dersom dere har noen spørsmål om dette.