04 Mar 2019

Antidoping Norge

RENT SENTER

Sport-Treff samarbeider med Antidoping Norge og som en del av sertifiseringen til Rent Senter anbefales alle medlemmer ha gjennomført E-læringsprogrammet.

E-læringsprogrammet består av 6 moduler der man klikker seg gjennom en presentasjon av fakta og spørsmål. Etter en har fullført modulene gjenstår det bare en kort test på 15 spørsmål. ...
Alt i alt trenger ikke dette ta mer en 15-20 minutter 🙂

Da en har gjennomført testen kan man laste ned en diplom fra Rent Senter. Send den til martine@sport-treff.no så henger vi den opp på senteret vårt !

 

Medlemmer skal benytte seg av *senterkode* DM93F,  Alle oppretter ny bruker via www.rentsenter.no, og deretter benytter senterkode DM93F og egen mail.