06:00

  • 38 tilgjengelig
Sykkel

Sykkel

06:30 - 07:20
Spinning sal

09:00

  • 29 tilgjengelig
SykkelXpress

SykkelXpress

09:15 - 09:45
Spinning sal

  • 20 tilgjengelig
Bootcamp

Bootcamp

09:50 - 10:20
Gruppetreningssalen

10:00

  • 25 tilgjengelig
NYHET YOGA de 5 Tibetanske Ritene

NYHET YOGA de 5 Tibetanske Ritene

10:30 - 10:55
Gruppetreningssalen

16:00

  • 25 tilgjengelig
Bootcamp

Bootcamp

16:30 - 17:15
Store salen