09:00

  • 29 tilgjengelig
Sykkel og styrke

Sykkel og styrke

09:15 - 09:50
Spinningsalen/ Hiit

  • 18 tilgjengelig
HIIT Cage

HIIT Cage

09:50 - 10:20
Hiitcage

10:00

  • 30 tilgjengelig
Familie Bootcamp

Familie Bootcamp

10:30 - 11:15
Storesalen