Alena Kazantseva

Instruktør og personlig trener

Mine gruppetimer:

Alena Kazantseva

Dynamisk stretching/mobilitetstrening
18:20 - 18:35

Alena Kazantseva

Pilates, pust og stretch
10:30 - 11:15

Alena Kazantseva

Bootcamp
16:30 - 17:15