14 Nov 2018

Har du husket å opprette AvtaleGiro?

Rentefri ned betaling med fast trekk den 20 i hver mnd.

 

Klikk her for å opprette din  AvtaleGiro slik at du ikke får faktura/purringer med ekstra kostnader

https://sporttreff.ibooking.no/?page=atg_confirm